PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng quý khách ghé thăm website của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   54
 Hôm qua :    37
 Tổng cộng :   251521
 
   THÔNG BÁO
   
  Cập nhật vào lúc: 10:31:37 19-06-2017  
Nội dung tập tin
Bản đăng ký (mẫu 2) tham khảo (CBGVNV không làm theo mẫu này)

Đảng ủy…..                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Chi bộ……

                   *

BẢN ĐĂNG KÝ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 và chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa”

(dành cho  đảng viên, quần chúng không phải là cán bộ, công chức, viên chức,

nhân viên, người hoạt động không chuyên trách)

- Họ và tên: …………………………………

- Đơn vị: ……………………………………

- Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: ……………...................................................

 Sau khi được học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’ , “tự chuyển hóa’’. Bản thân tôi xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo trong năm 2017 với những nội dung cụ thể sau:

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

- Về tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam, về vấn đề dân tộc, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

+ Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước ở khu dân cư;  xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

+ Thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường xây dựng củng cố mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ

+ Tích cực thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm tốt công tác chính trị tư tưởng tại chi bộ, xây dựng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng viên ở chi bộ.

- Về đạo đức Hồ Chí Minh:

+ Xây dựng thực hiện tốt bốn phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; Cần, kiệm, liêm, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng.

+ Tự rèn đạo đức, làm theo tấm gương đẻ giáo dục, động viên mọi người thực hiện: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, đồng thời chống những biểu hiện phi đạo đức, sai trái, xấu xa, trái với thuần phong, mỹ tục; thực hiện việc tu dưỡng đạo đức, tự rèn luyện hằng ngày. Hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ nhân dân

- Về phong cách Hồ Chí Minh

+ Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quy chế làm việc của chi bộ, các quy định tại khu dân cư.

+ Gần gũi, giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân

+ Thực hiện tốt việc nêu gương trong gia đình và xã hội .

+ Làm việc luôn đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực; sống, cần, kiệm, liêm, chính.

2. Về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa: 

Nhận thức đúng, thực hiện nghiêm, không vướng vào các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyện hóa’’ cụ thể:

- Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chinh trị đó là:

+ Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào hủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Xa rời tôn chí, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, sai trái.

+ Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của  Đảng, chính sách; pháp luật của nhà nước

+ Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn trách nhiệm được giao.

+ Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật

+ Trong phê bình thì nể nang, né tránh ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trách phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng

+ Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một làm đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác; nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. Duy ý chí áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

+ Tham vong chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chịn việc dễ, bỏ việc khó, không sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi xa. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh

+ Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ’’, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

- Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống: 

+ Cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ, thực dụng cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, tỵ nạnh, không muốn người khác hơn mình

+ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái,  kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

+ Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Mắc bệnh “thành tich’’,  háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi, “chạy thành tích” , “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

+ Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

+ Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc.

+ Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.

+ Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao đẻ dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi

+ Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.

+  Sa vào các tê nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội.

-        Biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ: 

+ Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

+ Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập” , phát triển “xã hội dân sự’’.

+ Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

+ Hạ thấp phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, cách mạng xã hội đẻ nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa’’ quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và nhân dân; chioa rẻ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. Móc nối, cấu kết với thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tâp hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước

+ Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước, thông tin phiến diện, một hiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật.

+ Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng và Nhà nước: cố súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

+ Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “ dân chủ” , “nhân quyền” , dân tộc, tôn giáo để gây chia rẻ nội bộ , gây chia rẻ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo , giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

3. Biện pháp thực hiện những nội dung đăng ký: 

       Tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tăng cường nghiên cứu, học tập nâng cao hiểu biết, trách nhiệm với công việc, đặc nhiệm vụ của tập thể lên trên, trước nhiệm vụ cá nhân.

                 ……………………………..

          

             Trên đây là nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” . Tôi xin cam kết thực hiện đúng với các nội dung đã đăng ký nêu trên.

 

                                                                              .……ngày………tháng 6 năm2017

                Xác nhận của chi bộ                                    Người đăng ký                                      

                (cơ quan, đơn vị)                                  (Ký và ghi rõ họ và tên)

      

 

 

 

 


     
    Danh sách tin thông báo
    + Thông báo tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018-2019 [10:34:40 19-07-2018]
    + Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018-2019 [10:35:23 19-07-2018]
    + Quyết định thành lập Tổ công tác tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018-2019 [10:36:15 19-07-2018]
    + DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017-2018 [09:17:02 24-05-2018]
    + DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2017-2018 (Tính đến ngày 15/5/2018) [10:28:50 18-05-2018]
    + Góp ý Chương trình GDPT mới: Môn KHTN [15:56:19 05-03-2018]
    + Góp ý Chương trình GDPT mới: môn Ngữ Văn [15:57:32 05-03-2018]
    + Góp ý Chương trình GDPT mới: môn Lịch sử và Địa lý [15:58:26 05-03-2018]
    + Góp ý Chương trình GDPT mới: môn Toán [15:59:11 05-03-2018]
    + Góp ý Chương trình GDPT mới: Chương trình tổng thể 3 cấp [16:00:14 05-03-2018]
    + Góp ý Chương trình GDPT mới: Hoạt động trải nghiệm chung 3 cấp [16:01:18 05-03-2018]
    + Trọng tâm công tác tháng 3 năm 2018 [16:14:32 05-03-2018]
    + KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 [14:46:32 01-03-2018]
    + PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 24 (Kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2018) [09:49:30 08-02-2018]
    + PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 20 (Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018) [11:08:08 10-01-2018]
    + DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KÌ 1 CÁC MÔN THEO ĐỀ CHUNG KHỐI LỚP 8 CỦA PGD VÀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO [09:40:46 30-12-2017]
    + DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI LỚP 9 CÁC MÔN THEO ĐỀ CHUNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO [09:40:07 30-12-2017]
    + DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018 [13:39:49 30-10-2017]
    + KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 [13:48:01 30-10-2017]
    + DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018 [13:42:03 30-10-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng