PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng năm học mới 2018-2019
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   42
 Hôm qua :    106
 Tổng cộng :   269097
 
   THÔNG BÁO
     
    + Tình hình nhập điểm khối lớp 9 trên hệ thống SMAS [11:08:24 27-10-2014]
    + Tình hình nhập điểm khối lớp 8 trên hệ thống SMAS [11:08:39 27-10-2014]
    + Tình hình nhập điểm khối lớp 7 trên hệ thống SMAS [11:07:48 27-10-2014]
    + Tình hình nhập điểm khối lớp 6 trên hệ thống SMAS [11:08:11 27-10-2014]
    + Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐTngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) [15:45:05 27-10-2014]
    + Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐTngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) [15:53:43 27-10-2014]
    + PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ TUẦN 09 (KỂ TỪ NGÀY 20/10/2014) [10:13:56 16-10-2014]
    + KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN 6 NGÀY 02/10/2014 [09:37:46 15-10-2014]
    + DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2013-2014 [10:22:04 24-05-2014]
    + DANH SÁCH HỌC SINH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 [10:25:01 24-05-2014]
    + LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014 CÁC MÔN KIỂM TRA TẬP TRUNG [13:40:25 12-04-2014]
    + HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ NỘP SÁNG KIÊN KINH NGHIÊM NH 2013-2014 [09:23:23 11-04-2014]
    + HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2013-2014 CUA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO [16:05:34 31-03-2014]
    + Quy che chi tieu noi bo nam 2014 [08:25:27 31-03-2014]
    + Du toan thu - chi quy doi, quy hoc phi nam hoc 2013-2014 [08:27:45 31-03-2014]
    + PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM [06:51:00 29-03-2014]
    + PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SPƯD [06:52:14 29-03-2014]
    + BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM [06:54:49 29-03-2014]
    + KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN 7 TUẦN 27 [04:30:05 28-03-2014]
    + KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TOÁN 8 TUẦN 27 [23:22:56 21-03-2014]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng