PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng năm học mới 2018-2019
       
 
  Danh sách giáo án
LOẠI GIÁO ÁN:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 LUYỆN GÕ PHÍM VỚI FINGER BREAK OUT[ 28-01-2013]
2 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ[ 28-01-2013]
3 NGUỒN ÂM[ 28-01-2013]
4 [ 28-01-2013]
5 GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CD 8[ 28-01-2013] LÊ THỊ BÍCH LIÊN
6 TIẾT 16 ĐẠI SỐ 9[ 28-01-2013] LÊ XUÂN PHONG
7 TIẾT 16 HÌNH HỌC 9[ 28-01-2013] LÊ XUÂN PHONG
8 NÓI QUÁ[ 28-01-2013] LÊ THỊ CÚC
9 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP[ 04-01-2013]
 
 
     
 
  DANH MỤC GIÁO ÁN
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng