PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng năm học mới 2018-2019
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   16
 Hôm qua :    124
 Tổng cộng :   275136
 
  Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN [11:53:36 17-12-2018]
 
Chi tiết      
NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ CP VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG [11:50:55 17-12-2018]
 
Chi tiết      
NGHỊ ĐỊNH 91/2017/NĐ CP VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG [10:32:28 17-12-2018]
 
Chi tiết      
QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH [10:28:55 17-12-2018]
 
Chi tiết      
Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình BDTX Giáo viên THCS [10:59:17 29-11-2017]
 
Chi tiết      
Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế BDTX Giáo viên [10:57:05 29-11-2017]
 
Chi tiết      
Quy chế Văn hóa công sở [16:05:02 10-10-2017]
 
Chi tiết      
Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT về Hướng dẫn giáo dục QPvà AN trong trường THCS [16:00:42 10-10-2017]
 
Chi tiết      
Dự thảo Thông tư quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV [09:00:19 24-04-2017]
 
Chi tiết      
Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên GV [09:24:59 15-12-2015]
 
Chi tiết      
Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT về Bồi dưỡng thường xuyên GV THCS [09:22:04 15-12-2015]
 
Chi tiết      
Thông tư Liên tịch 05/20015/TTLT-BTP-BCA-BYT [09:31:02 11-09-2015]
 
Chi tiết      
Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp GV THCS [10:42:40 27-05-2015]
 
Chi tiết      
Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT về chuẩn Hiệu trưởng [10:40:34 27-05-2015]
 
Chi tiết      
Quyết định 39/2014-QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về đánh giá viên chức [10:37:41 27-05-2015]
 
Chi tiết      
Dự thảo Luật Dân sự sửa đổi năm 2015 [15:30:52 03-04-2015]
 
Chi tiết      
Luật Viên chức [16:36:32 17-03-2015]
 
Chi tiết      
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT [16:31:46 17-03-2015]
 
Chi tiết      
Luật Tiếp công dân [10:26:05 17-03-2015]
 
Chi tiết      
Luật Công chứng [10:22:27 17-03-2015]
 
Chi tiết      
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng