PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng quý khách ghé thăm website của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   40
 Hôm qua :    37
 Tổng cộng :   251507
 
   Tin tức
   
  Cập nhật vào lúc: 15:39:59 10-10-2017  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H.TÂY HÒA

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

________________________________________________

 

Số:81/KH-THCS HTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________________________

 

Hòa Phong,  ngày 09 tháng  10  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước

cho học sinh  giai đoạn 2017-2020

___________

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-PGDĐT ngày 08/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh giai đoạn 2017-2020, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của nhà trường về công tác chäm sóc, giáo duc, bảo vê học sinh; trong đó, chú trọng đến công tác phòng, chống các tai nạn, nhất là tai nạn do đuối nước

Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh  tai nạn đuối nước ở học sinh  trong nhà trường, gia đình và bản thân học sinh thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục, dạy bơi…Từng bước hạn chế tình trạng học sinh tử vong do đuối nước, đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa về đầu tư hồ bơi, bể bơi, trang thiết bị để tổ chức dạy bơi và các kỹ năng phòng tránh  tai nạn đuối nước cho học sinh

2. Yêu cầu

Nhà trường căn cứ vào tình hình và điều kiện của đơn vị mình để tổ chức thực hiện; tăng cường giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước để loại bỏ nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở học sinh

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu không có  tử vong do đuối nước ở học sinh thông qua việc nâng cao nhận thức cho học sinh, cha mẹ học sinh và công tác tuyên truyền của cán bộ, giáo viên trong nhà trường và toàn xã hội

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước một cách có hiệu quả, từng bước giảm thiểu các trường hợp tai nạn đuối nước

100% cán bộ, giáo viên phụ trách công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước trong nhà trường được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh

Tăng dần số lượng học sinhtham gia các lớp học bơi và giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước (phấn đấu đến năm 2020 có 80% học sinh biết bơi)

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa để các tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về phòng, tránh tai nạn đuối nước

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu…; qua các buổi nói chuyện, các hoạt động GDNGLL, các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt đội, sinh hoạt lớp,…

3. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước trong nhà trường tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh và tham gia học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn

4. Xây dựng kế hoạch đưa nội dung dạy bơi vào giảng dạy ngoại khóa hoặc chính khóa trong nhà trường, thành lập Câu lạc bộ bơi

5. Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn xã hội hóa để xây dựng bể bơi ccó định, bể bơi di động trong nhà trường để dạy bơi cho học sinh. Phối hợp với cha mẹ học sinh để triển khai sâu rộng phong trào dạy bơi và công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh tại trường

6. Tham mưu, đề xuất với địa phương xây dựng các biển báo tại các nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước dể cảnh báo học sinh, trẻ em và mọi người

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trình phòng, tránh tai nạn đuối nước nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình có hiệu quả

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm và nguồn xã hội hóa trong cộng đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Triển khai chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh  giai đoạn 2017-2020 của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Tây Hòa;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhi

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 [15:19:29 10-10-2017]
    +    Chào mừng Đại hội Công Đoàn các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN nhiệm kì 2018-2023 [16:09:19 19-04-2017]
    +    Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 [15:42:01 19-04-2017]
    +    Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017 [09:49:46 21-03-2017]
    +    Chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam [07:57:25 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 [07:54:48 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 [07:49:14 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2016) [16:48:49 05-10-2016]
    +    Chào mừng Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2016) [15:30:05 27-09-2016]
    +    Chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 [10:17:23 06-09-2016]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng