PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng quý khách ghé thăm website của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   100
 Hôm qua :    37
 Tổng cộng :   251567
 
   Tin tức
   
  Cập nhật vào lúc: 15:19:29 10-10-2017  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H.TÂY HÒA

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

________________________________________________

 

Số:     /KH-THCS HTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________________________

 

Hòa Phong,  ngày   tháng  10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

___________

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-PGDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao nhận thức của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm); thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý, nhân viên trong ngành giáo dục

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành. 

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Nội dung 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.

Tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. 

Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và đào tạo; các Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 20162020; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

2. Hình thức 

Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2017.

Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; Ngày Pháp luật định kỳ hằng tháng; tiết học pháp luật...

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; tư vấn pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pa- nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn.

Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

3. Thời gian thực hiện:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Tây Hòa;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhi

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Chào mừng Đại hội Công Đoàn các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN nhiệm kì 2018-2023 [16:09:19 19-04-2017]
    +    Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 [15:42:01 19-04-2017]
    +    Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017 [09:49:46 21-03-2017]
    +    Chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam [07:57:25 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 [07:54:48 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 [07:49:14 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2016) [16:48:49 05-10-2016]
    +    Chào mừng Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2016) [15:30:05 27-09-2016]
    +    Chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 [10:17:23 06-09-2016]
    +    Chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng [14:18:41 26-02-2016]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng