PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng năm học mới 2018-2019
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN SỐ HỌC 6 TIẾT 18[ 16-10-2016]
2 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 9 TIẾT 48[ 26-03-2015]
3 ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 8 TIẾT 72[ 26-03-2015]
4 ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 TIẾT 72[ 26-03-2015]
5 ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 6 TIẾT 71[ 26-03-2015]
6 ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 8 TIẾT 113[ 26-03-2015]
7 ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 TIẾT 114[ 26-03-2015]
8 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 8 TIẾT 56[ 25-03-2015]
9 ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 9 TIẾT 44[ 14-03-2015]
10 ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 7 TUẦN 24[ 21-02-2014]
11 ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 9 TUẦN 24[ 21-02-2014]
12 ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9 TIẾT 46[ 02-11-2013]
13 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 8 CẤP TRƯỜNG NH 2013-2014[ 30-10-2013]
14 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7CẤP TRƯỜNG NH 2013-2014[ 30-10-2013]
15 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NH 2013-2014[ 30-10-2013]
16 ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIẾT 18[ 25-10-2013]
17 ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH 7 NĂM HỌC 2013-2014[ 07-10-2013]
18 ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2013-2014[ 07-10-2013]
19 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 6 MÔN NGỮ VĂN NH 2013-2014[ 07-10-2013]
20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 8 MÔN TIẾNG ANH NH 2013-2014[ 07-10-2013]
21 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 8 MÔN NGỮ VĂN NH 2013-2014[ 07-10-2013]
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng